Firma Zakład Usług Specjalistycznych Spec-Serwis Chrapkowscy powstała w 1987 roku. Już na początku swojej działalności Spec-Serwis przyjął za swój cel, aby w sposób rzetelny, fachowy i kompleksowy dostarczać klientom usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Począwszy od doradztwa i konsultacji poprzez wyposażenie obiektów, firm i  instytucji w niezbędny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej sprzęt czyli: gaśnice, hydranty, znaki ppoż., oznakowanie dróg ewakuacji oraz  wykonanie stosownej dokumentacji w postaci Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Oceny Zagrożenia Pożarowego, Oceny Zagrożenia Wybuchem,  kończąc na opiece serwisowej nad zaoferowanymi wcześniej produktami, czyli serwis gaśnic, hydrantów, aktualizacja dokumentacji oraz szkolenia.

Realizujemy dla Państwa usługi przeciwpożarowe obejmujące przegląd, konserwację oraz naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego dopuszczonego do zastosowania w naszym kraju.

Z biegiem czasu Spec-Serwis Chrapkowscy rozszerzył swoją działalność o sprzedaż produktów bhp. Bo przecież dział ppoż. idzie w parze z działem bhp. Poszerzona działalność bardzo dobrze wpisała się w cel naszej firmy, czyli kompleksowość naszych usług.

Pod hasłem bhp znajdą Państwo u nas takie produkty jak: odzież bhp, buty robocze, środki czystości, rękawice, kaski, odzież jednorazową, odzież spawalniczą oraz  wiele innych asortymentów zwiększających bezpieczeństwo w środowisku pracy.

Oferujemy również usługi oznakowanie dróg komunikacji wewnętrznej, pól odkładczych, malowanie znaków poziomych.

Ponad 30-sto letnia działalność pozwoliła zgromadzić w jednym miejscy grupę doświadczonych osób cechujących się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. Członkowie naszego zespołu, to wykwalifikowani serwisanci, doradcy między innymi absolwenci szkół pożarniczych w Poznaniu i Warszawie. Aby zapewnić właściwy poziom oferowanych usług prowadzimy ciągłe szkolenia naszych serwisantów.

Jednakże Spec-Serwis, to nie tylko bhp i ppoż.  Świadczymy również usługi w zakresie badań dozorowych UDT, czyli prób ciśnieniowych przenośnych zbiorników wysokociśnieniowych, do których należą między innymi gaśnice, butle do aparatów oddechowych, butle do nurkowania oraz butle do gazów technicznych.

Ponadto Zakład Usług Specjalistycznych Spec-Serwis Chrapkowscy s.c., to fachowe usługi w zakresie obróbki strumieniowo-ściernej – piaskowanie, śrutowanie, szkiełkowanie. Wypiaskujemy wszystko, co posiada korozję lub zbędną powierzchnię lakierniczą. Zaczynając od śruby poprzez koła ramy motocykli kończąc na konstrukcjach stalowych, korpusach, bramach itp.

Skoro wypiaskowane… trzeba pomalować... Spec-Serwis to również usługi malowania proszkowego  elementów metalowych. Posiadamy własną malarnię, w której pomalujemy proszkowo dostarczone elementy na wybrany przez Państwa kolor.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.

Project Image